Over de Wereld voor Kinderen

Ieder kind verdient een kans! Dat is de slogan van Stichting de Wereld voor Kinderen. De stichting is er om de lokale bevolking in Gambia te ondersteunen en vooral met het welzijn voor de kinderen. 

In 2013 is Stichting de Wereld voor Kinderen opgericht door Nienke Hessels-Bodrij. Het idee om deze stichting op te richten is onstaan nadat zij met haar ouders naar Gambia op vakantie gingen. Hier werden ze blootgesteld aan de armoede die nog erg heerst in dit land. Door met verschillende mensen gesproken te hebben en het Gambiaanse “Virus”te hebben gekregen vond Nienke dat ze deze stichting moest gaan beginnen. 

 

 

 De stichting houdt zich vooral bezig me het welzijn voor kinderen in derde wereld landen omdat er nog steeds veel onrecht is in onze basisbehoefte tussen Westerse landen en Afrika. 

De stichting heeft vele doelen al gerealiseerd zoals u op deze website kunt lezen!

ANBI

Stichting de Wereld voor Kinderen is een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

De giften die gedaan worden aan goededoelleninstellingen die aangesloten zijn als ANBI stichting zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen!

Het voordeel is dat u deze gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. 

Victorious Nursery School
Doelstellingen

Stichting de Wereld voor Kinderen heeft verschillende doelstellingen die we aankomende jaren willen realiseren. 

Het bieden van hulp ongeacht geslacht, ras, geloofsovertuiging of afkomst.  

De leefomstandigheden in Gambia verbeteren door middel van het uitvoeren van kleinschalige projecten. 

Het ontwikkelen van structurele projecten op landbouw, economisch en sportgebied. Waaronder het helpen van bestaande clubs met kleding, schoenen en andere materialen. Ook het aanleggen van sportvelden voor verschillende sporten. 

Het ontwikkelen van medische zorg op diverse scholen. Waaronder het oprichten van een Ziekenfonds. Hierdoor krijgen de leerlingen gratis noodzakelijke medische hulp. 

Het bevorderen en begeleiden van structurele onderwijs- en sportprojecten. Dit doormiddel van het ondersteunen van scholen met materialen zoals computers, schrijfwaren, boeken, lesmaterialen, sportkleding, schoenen en ballen. Ook het aanleggen van elektriciteit via zonnepanelen behoort hiertoe. 

Het gratis naar school kunnen van kinderen in diverse leeftijden. 

Het inzamelen van genodigde gelden voor transport, aankoop van schoolmaterialen, bouwen van watterputten, verbeteren van accomodaties en aanschaffen van apparatuur. 

Het inzamelen van goederen in Nederland en deze gratis geven aan de lokale bevolking en scholen. 

Bestuursleden

Stichting de Wereld voor Kinderen wordt bestuurd door super enthousiaste mensen die allemaal hun eigen ervaringen hebben met Gambia. 
Daarnaast zijn er ook veel vrijwilligers die onze stichting helpen met onze dromen waar te maken!

Nienke Hessels foto

Nienke Hessels

Voorzitster

“In 2013 ging ik voor het eerst met mijn ouders naar Gambia toe. Ik was meteen verliefd op het land en op de mensen. Omdat deze mensen en vooral de kinderen het niet makkelijk hebben in Gambia wilde ik hier iets voor doen en zo is Stichting de Wereld voor Kinderen begonnen.”

Tamara Elie Foto

Tamara Philot

Penningmeester

“Een aantal jaar geleden ben ik naar Gambia op vakantie geweest. TIjdens mijn vakantie heb ik mijn man leren kennen en heb ik het echte leven in Gambia gezien. Omdat de mensen toch anders leven dan in Europa is het goed dat wij met de stichting ze een handje helpen”. 

Tamara Elie Foto

Elie Philot

Lid

“Het bijzondere wat ik met Gambia heb is dat ik hier geboren ben en mijn familie hier nog woont. Ik woon nu een aantal jaar met mijn vrouw en dochter in Nederland. Hierdoor weet ik goed wat we met de stichting voor de mensen hier kunnen doen en wat ze precies nodig hebben”. 

Sylvia foto

Sylvia Bodrij

Vrijwilliger

“Samen met mijn man en dochter ben ik in 2013 naar Gambia geweest. Ik had gelijk een band met bepaalde families en vond dat omdat wij het in Nederland het niet slecht hebben we deze mensen een handje kunnen helpen”

Hein Foto

Hein Bodrij

Vrijwilliger

“Voor mijn werk was ik al verschillende keren in Afrika geweest. Telkens als ik thuis kwam zeiden mijn vrouw en dochter dat ik echt naar Afrika rook. Ik gaf aan dat ik ze graag Afrika wilde laten zien en zo zijn wij in 2013 in Gambia terecht gekomen. Nu ga ik 2x in het jaar samen met mijn vrouw hier heen en het voelt als een tweede thuis”

Nick foto

Nick Hessels

Vrijwilliger

” Mijn vriendin ging al vaker met haar ouders naar Gambia, hierdoor ben ik met ze mee gegaan. Ik ben nu een aantal keren in Gambia geweest en het is een vriendelijk en mooi land. Deze mensen verdienen het om op een goede manier geholpen en ondersteund te worden”

Gerealiseerde doelen

St. Victorious Nursery School

Deze school geholpen met het renoveren van het schoolgebouw, verbeteren van lesmaterialen, starten met computerlokalen, realiseren van schooltuintjes, aanleggen van elektriciteit en het doneren van speelmateriaal. 

Bundung Lower Basic School

Deze school geholpen met het verbeteren van lesmaterialen, het realiseren van schooltuintjes, starten met computerlokalen en het doneren van speelmaterialen. 

 

Kinderen naar school

Diverse kinderen gefinancierd waardoor ze nu naar school kunnen.  

 

 

Families geholpen

Diverse families geholpen door middel van voedsel te sponsoren en hun kinderen naar school te laten gaan. 

Never Again beeldjes

Het laten vervaardigen van Never Again beeldjes. 

 

Dorpen in het binneland

Verschillende dorpen in het binnenland waar nog nooit toeristen zijn geweest geholpen met de eerste levensbehoefte en de kinderen geleerd hun tanden te poetsen. 

Winkeltjes openen

Lokale bevolking geholpen met het opstarten van hun eigen winkeltje waardoor ze nu een goed inkomen hebben. 

Muziekband

Een muziekband geholpen aan mzuiekinstrumenten en installaties.  

Sportprojecten

Verschillende sportprojecten ondesteund met hulp van sportverenigingen in Nederland. 

Brillen

Gratis 100 brillen gedoneerd aan een lokale kliniek. 

Ziekenfonds gestart

Een ziekenfonds opgestart waardoor kinderen geholpen kunnen worden wanneer er behoefte is aan speciale zorg. 

Ziekenhuizen

Ziekenhuizen geholpen met goederen. 


Beheer van het vermogen

Het beheer van ons vermogen wordt door de penningmeester verzorgd. De financiele stand van zaken wordt tijdens elke bestuurvergadering gecommuniceerd. Tijdens de uitvoering en na het afronden van een project zal de stichting verantwoording afleggen over de resultaten en bestedingen van geld en middelen. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het vermogen wordt gevormd door subsidies en donaties verkrijgen via legaat of erfstelling, vergoeding voor door de stichting verrichte prestaties, alle andere verkrijgingen en baten door middel van activiteiten, acties en giften.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden werken op vrijwillige basis waardoor ze geen beloning voor hun werkzaamheden krijgen. ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Gezinnen in Gambia